Köp och förmedling av bostadsrätt
� En introduktion
   
 
Författare:Tegelberg Lars
Titel:Köp och förmedling av bostadsrätt � En introduktion
Utgivningsår:2016
Omfång:251 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139114437
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Fastighetsrätt

Pris: 548 SEK exkl. moms

 

Boken är en introduktion till köp och förmedling av bostadsrätt och riktar sig i första hand till mäklarstudenter och yrkesverksamma fastighetsmäklare. Den är även lämplig för bostadsrättsföreningar och jurister som vill skaffa sig en orientering i ämnet.

De köprättsliga frågorna rörande bostadsrätt är speciella eftersom de regleras av en köplag som snarare är skriven med inriktning på fysiska saker än på nyttjanderätter, men är sparsamt behandlade i litteraturen. "Köp och förmedling av bostadsrätt" är avsedd att i någon mån fylla denna lucka.

I boken behandlas bland annat bostadsrättens historia, överlåtelse och medlemskap i bostadsrättsförening, de köprättsliga frågorna, upplåtelse och pantsättning av bostadsrätt. I ett separat kapitel behandlas förmedlingsarbetet och i ett kortare kapitel berörs äldre föreningstyper och privatbostadsföretag och oäkta förening. En riklig praxis redovisas också.
 
  © 2017 Jure AB