Prop. 2015/16:141 Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret
   
 
Titel:Prop. 2015/16:141 Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret
Utgivningsår:2016
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516141
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:141
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås utökade möjligheter för Lantmäteriet att lämna ut uppgifter ur lägenhetsregistret på medium för automatiserad behandling. Syftet med den föreslagna ändringen av 20 § lagen (2006:378) om lägenhetsregister är att möjliggöra en effektivare uppdatering av lägenhetsregistret. Förslaget omfattar endast sådana utlämnanden som sker till kommuner för att dessa ska kunna fullgöra sina skyldigheter att registrera ändringar och kompletteringar av vissa uppgifter i registret.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB