Prop. 2015/16:150 Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning
   
 
Titel:Prop. 2015/16:150 Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning
Utgivningsår:2016
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516150
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:150
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att ett nytt brott införs i brottsbalken, olovlig identitetsanvändning. Straffbestämmelsen syftar till att motverka missbruk av identitetsuppgifter och ge skydd mot den integritetskränkning det innebär att få dessa utnyttjade. Genom kriminaliseringen får den drabbade bättre möjlighet att ta tillvara sin rätt.

För straffansvar ska krävas att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.

Olovlig identitetsanvändning ska enligt förslaget få åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Härutöver föreslås att brottet olaga förföljelse ska omfatta gärningar som utgör olovlig identitetsanvändning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB