Prop. 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
   
 
Titel:Prop. 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
Utgivningsår:2016
Omfång:130 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516159
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:159
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslås nödvändiga lagändringar avseende bränslebeskattningen för att genomföra EU-rättens regler om offentliggörande och information om de företag som ges statligt stöd på en webbplats samt begränsningar att inte ge stöd till företag som är i svårigheter eller föremål för återkrav av olagligt statsstöd.

Förslagen föranleder ändringar i lagen om skatt på energi, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 samt följdändringar i lagen om ändring i nämnda lag, som träder i kraft den 1 januari 2018. Vissa övergångslösningar föreslås avseende inhämtande av uppgifter för perioden 1 juli 2016–31 december 2016 som krävs för att fullgöra kraven på offentliggörande på webbplatsen.
 
  © 2017 Jure AB