Artiklar i idrottsjuridik
   
 
Författare:Carlsson Anneli , Lindquist Björn
Titel:Artiklar i idrottsjuridik
Utgivningsår:1999
Omfång:140 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9187998157
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Handelsrättslig skriftserie nr. 14
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

SLUT på förlag

 

I boken beskrivs dels förhållandet mellan idrott och allmän konkurrensrätt, dels reglerna om idrottsföreningens skydd för sina kännetecken. Boken innehåller också två publicerade artiklar om idrottens skiljeklausuler och om gränsdragning mellan förening och sektion.
 
  © 2017 Jure AB