Hatbrott?
� En introduktion
   
 
Författare:Granström Görel , Mellgren Caroline , Tiby Eva
Titel:Hatbrott? � En introduktion
Utgivningsår:2016
Omfång:136 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144083940
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

Hatbrott är ett begrepp som under senare år har kommit att användas flitigt både i media, inom rättsväsendet och inom akademin. Men vad betyder det? Vad är egentligen ett hatbrott? Vilka hatbrott begås, anmäls och syns?

Hatbrott är ett komplext och tvärvetenskapligt fält och i denna introducerande bok diskuteras och analyseras frågor kopplade till begreppet hatbrott, primärt ur ett brottsofferperspektiv.

Inledningsvis ges läsaren en förståelse för den rättsliga aspekten av hatbrott: Vilken lagstiftning finns på området? Vilka rättigheter ger den till de utsatta och vilka svårigheter följer när lagstiftningen ska tillämpas av polis, åklagare och domstolar? Utifrån ett kriminologiskt perspektiv diskuteras vad som avses med utsatthet för hatbrott: Hur beskrivs brotten och aktörerna? Hur mäter vi förekomsten på olika sätt? Hur skadar brottsligheten och utsattheten? Här beskrivs den inriktning inom hatbrottsforskningen där fokus ligger på de utsatta. 


Hatbrott? - En introduktion vänder sig i första hand till studenter inom kriminologi och juridik men passar även för kurser inom socialt arbete och för polisutbildningen.
 
  © 2017 Jure AB