Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister
� Förfarandet i nämnder och hovrätt
   
 
Författare:Julius Håkan
Titel:Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister � Förfarandet i nämnder och hovrätt
Utgivningsår:2016
Omfång:382 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139017295
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Processrätt , Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

I boken ges kunskap om processen inför hyresnämnderna, arrendenämnderna och hovrätten i hyres- och arrendetvister. De processuella rättsreglerna gås igenom med de materiella reglerna som bakgrund. I boken görs också en genomgång av särskilda processuella frågor som ofta kommer upp i denna typer av tvister. Det gäller t.ex. medling, materiell processledning, bevisfrågor, preliminärfrågor och andra frågor som inte uttryckligen är reglerade i gällande lagstiftning.
 
  © 2017 Jure AB