Hälso- och sjukvårdslagen
   
 
Författare:Johnsson Lars-Åke , Sahlin Jan
Titel:Hälso- och sjukvårdslagen
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:380 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139114499
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 574 SEK exkl. moms

 

Hälso- och sjukvårdslagen kommer nu i sin nionde upplaga.

Bland de omfattande nyheterna sedan föregående upplaga kan nämnas ett tjugotal ändrade, nya och upphävda paragrafer i lagen. Vidare har det i den nya patientsäkerhetslagen införts bestämmelser som utgör komplement till hälso- och sjukvårdslagen och även den nya patientlagen har fått betydelse för tillämpningen av hälso- och sjukvårdslagen. Alla dessa nytillkomna bestämmelser kommenteras i boken.


Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig främst till jurister på hälso- och sjukvårdsområdet, men även till läkare, sjuksköterskor och andra yrkesutövare i vården. Sedan länge har boken dessutom kommit till användning vid utbildningar inom olika vårdområden.
 
  © 2017 Jure AB