Jordabalken 7 kap
   
 
Författare:Larsson Nils , Synnergren Stieg
Titel:Jordabalken 7 kap
Utgivningsår:2017
Omfång:180 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139111856
Ämnesord:Fastighetsrätt , Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 935 SEK exkl. moms

 

På ett kärnfullt och koncentrerat vis analyseras bestämmelserna i Jordabalkens 7:e kapitel, de allmänna bestämmelserna om arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft m.m.
 
  © 2017 Jure AB