Prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor
   
 
Titel:Prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor
Anmärkning:SOU 2000:76
Utgivningsår:2001
Omfång:120 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102041
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:41
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i 12 kap. jordabalken (hyreslagen), hyresförhandlingslagen och lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. Enligt förslaget skall hyresgästernas inflytande över förbättrings- och ändringsåtgärder stärkas genom att hyresnämnden ges ökade befogenheter. Vidare föreslås bl.a. förstärkt besittningsskydd för hyresgäster som hyr i andra hand. Det blir dessutom svårare för hyresvärdarna att omedelbart vräka hyresgäster. Även regler om lokalhyra behandlas. Marknadshyran ska i första hand skall bestämmas med utgångspunkt i en jämförelse med hyran för andra liknande lokaler på orten.
 
  © 2017 Jure AB