Avtalslagen
� En kommentar
   
 
Författare:Grönfors Kurt , Dotevall Rolf
Titel:Avtalslagen � En kommentar
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:400 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019572
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 749 SEK exkl. moms

 

Avtalslagen, som fyllde 100 år 2015, kommenteras här utförligt paragraf för paragraf. Den förra tryckta upplagan kom 2010. Nu har kommentaren kompletterats med ny rättspraxis och ny litteratur. Ett mål med uppdateringen är även att även i viss mån försöka spegla den rättsutveckling som skett på avtalsrättens område utanför lagtextens omedelbara tillämpningsområde.
 
  © 2017 Jure AB