SOU 2016:34 Revisorns skadeståndsansvar
   
 
Titel:SOU 2016:34 Revisorns skadeståndsansvar
Utgivningsår:2016
Omfång:171 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244432
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om EU:s revisionspaket
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:34
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Försäkringsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Har haft i uppdrag att överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna om revisorer och revision.

I utredningens uppdrag har vidare ingått att överväga på vilket sätt de nya EU-reglerna och utformningen av revisorns skadeståndsansvar påverkar vilka möjligheter en revisionsbyrå har att åta sig revisionsuppdrag i s.k. företag av allmänt intresse (dvs. börsnoterade företag och vissa finansiella företag). Utredningen har slutligen även haft i uppdrag att överväga om ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen kan förtydligas i något avseende.

I detta slutbetänkande redovisas de frågor som rör revisorers skadeståndsansvar och ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen.
 
  © 2017 Jure AB