Rättegång VI Processen i hovrätt och Högsta domstolen
� Sjätte häftet
   
 
Författare:Welamson Lars , Munck Johan
Titel:Rättegång VI Processen i hovrätt och Högsta domstolen � Sjätte häftet
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:265 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019015
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 75
Ämnesord:Processrätt

Pris: 527 SEK exkl. moms

 

Processen i hovrätt och Högsta domstolen har tidigare utgivits i tre upplagor med RÄTTEGÅNG VI som huvudtitel och i en fjärde upplaga med nuvarande huvudtitel.

I boken behandlar f.d. justitierådet Lars Welamson den svenska civil- och straffprocessen i överinstans. I femte upplagan, som liksom den fjärde ombesörjts av f.d. justitierådet Johan Munck, kommenteras nytillkomna rättsfall samt de ändringar i rättegångsbalkens bestämmelser om överrättsprocessen som har antagits under senare år. Boken är avsedd både för den juridiska undervisningen och för det praktiska rättslivet.

Det stoff som studenter normalt kan lämna åsido har placerats i finstilta partier och noter.
 
  © 2017 Jure AB