Skälig misstanke
   
 
Författare:Andersson Simon
Titel:Skälig misstanke
Utgivningsår:2016
Omfång:542 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019176
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 895 SEK exkl. moms

 

Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen då de flesta tvångsmedel är knutna till detta beviskrav, liksom de flesta av den misstänktes rättigheter. Trots detta är beviskravet tidigare i princip outforskat. Det framgår varken av lag eller av förarbeten vad beviskravet innebär, och någon publicerad domstolspraxis att tala om finns inte heller. Eftersom det är oklart vad beviskravet innebär, är utrymmet för godtycke stort. Eftersom det finns ett stort utrymme för godtycke finns risk att lika fall inte behandlas lika. Det finns ett behov av att klarlägga vad skälig misstanke egentligen innebär. Vad krävs för att uppnå det? Hur ska man tänka när man tar ställning till om skälig misstanke föreligger? Detta är frågor som denna avhandling besvarar.
 
  © 2017 Jure AB