Bevisfrågor i skatteprocessen
� en översikt
   
 
Författare:Lindkvist Gustav
Titel:Bevisfrågor i skatteprocessen � en översikt
Utgivningsår:2016
Omfång:138 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019091
Serie:Skattebiblioteket
Ämnesord:Skatterätt , Processrätt

Pris: 306 SEK exkl. moms

 

Bevisfrågor i skatteprocessen behandlar Skatteverkets och domstols utredningsskyldighet, bevisbörda, beviskrav, bevisvärdering och prövning av skattemål. Exempel på frågor som behandlas är:
- Vilken utredningsskyldighet riktas mot Skatteverket och domstol? Vad händer om utredningsskyldigheten inte iakttas?
- Vilken är huvudregeln angående bevisbördans placering?
- I vilka situationer kan man göra undantag från huvudregeln?
- Vilken betydelse har bevissvårigheter?
- Vilka beviskrav gäller och vilken är den närmare innebörden av dessa?
- Kan beviskravet sänkas pgap.g.a. bevissvårigheter?
- Vilken betydelse har den EU-rättsliga effektivitetsprincipen för bevisbörda och beviskrav?
- Hur går en bevisvärdering och prövning av mål till? Vad bör man tänka på för att undvika misstag?

I boken redovisas ett stort antal exempel för att åskådliggöra olika problemområden och frågeställningar. I vissa delar är framställningen översiktlig, i andra relativt djuplodande, vilket innebär att den lämpar sig väl dels för den som första gången kommer i kontakt med en skatteprocess, dels för den som är väl insatt i dessa frågor. Boken är även lämplig för undervisningsändamål.
 
  © 2017 Jure AB