Trafiksäkerhet
� Samspelet mellan människor, fordon och trafikmiljö
   
 
Författare:Gregersen Nils Petter
Titel:Trafiksäkerhet � Samspelet mellan människor, fordon och trafikmiljö
Utgivningsår:2016
Omfång:403 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139113706
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 476 SEK exkl. moms

 

Ett av de största folkhälsoproblemen i världen är de personskador som trafikolyckor leder till. Globalt har WHO beräknat att över en miljon människor dödas och tiotals miljoner skadas i trafikolyckor varje år. Sverige har prioriterat trafiksäkerhet högt, något som lett till att vi tillhör de absolut säkraste länderna i världen. Trots detta dödas hundratals svenskar i trafiken varje år och tusentals skadas för livet.

Trafiksäkerhet är en rikt illustrerad handbok med fokus på hur människan fungerar i samspel med fordon och vägmiljö. Boken tar ett helhetsgrepp om området och ger bland annat en översikt över
- trafiksäkerhetens historia
- trafiksäkerhetens organisation nationellt och internationellt
- relevanta regelverk
- olycksstatistik och olycksorsaker
- olika trafikantgruppers problem
- åtgärder för ökad trafiksäkerhet
- den svenska nollvisionen.

Trafiksäkerhet är avsedd att användas som ett grundläggande läromedel. Den primära målgruppen är blivande poliser, trafiklärare, instruktörer på trafikövningsplatser, trafikinspektörer och informatörer. Boken fungerar också som introduktion till trafiksäkerhet för personer som studerar till folkhälsovetare och lärare samt tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och andra organisationer där trafiksäkerhet utgör ett viktigt inslag i verksamheten.
 
  © 2017 Jure AB