Missbruk och anställningsskydd
� Arbetsgivarens ansvar vid alkohol- och annat drogmissbruk
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Missbruk och anställningsskydd � Arbetsgivarens ansvar vid alkohol- och annat drogmissbruk
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:137 sid.
Förlag:IJK
ISBN:9789198085587
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 340 SEK exkl. moms

 

Missbruk av alkohol och andra droger är naturligtvis inte i första hand en arbetsrättslig eller ens en rättslig fråga. De mänskliga och medmänskliga aspekterna är långt viktigare än de rättsliga när en människa missbrukar alkohol eller andra droger.

Alkohol- och annat drogmissbruk medför dock i många fall konsekvenser för den som är anställd, hans eller hennes arbetskamrater och arbetsgivaren. Enligt lagstiftningen har arbetsgivaren ett ansvar gentemot såväl missbrukaren som berörda arbetskamrater. I arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd finns de viktigaste reglerna kring detta ansvar. Arbetsdomstolen har också genom prejudicerande avgöranden formulerat innehåll och gränser för arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens skydd i missbrukssituationer.

Boken föreligger nu i en fjärde upplaga. Samtliga kapitel har utvecklats med beaktande av ändringar i lagstiftningen och ny rättspraxis.

I denna upplaga beskrivs också den så kallade rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen och ett utredningsförlag om integritetsskydd i arbetslivet.
 
  © 2017 Jure AB