Anställningsskydd
� En kommentar
   
 
Författare:Lunning Lars , Toijer Gudmund
Titel:Anställningsskydd � En kommentar
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:854 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139114741
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 1753 SEK exkl. moms

 

Anställningsskydd är en kommentar till den svenska lagstiftningen på anställningsskyddets område. Här finns en genomgång av lagförarbeten och av den omfattande rättspraxis som har vuxit fram i Arbetsdomstolen under mer än fyrtio år. Genom de senaste årens rättspraxis har rättsläget nyanserats och utvecklats.

Den europeiska arbetsrätten ägnas stor uppmärksamhet. Kommentaren innehåller en redovisning av de europeiska domstolarnas avgöranden och deras betydelse för anställningsskyddet.

I kommentaren behandlas också förhållandet mellan anställningsskyddslagen och andra lagar som har betydelse på detta område, t.ex. diskrimineringslagen, socialförsäkringsbalken och de särskilda reglerna om offentlig anställning.

Denna elfte upplaga bygger på rättsutvecklingen fram till våren 2016.

Omfattande sakregister och rättsfallsregister hjälper läsaren att tillgodogöra sig innehållet.
 
  © 2017 Jure AB