Skuldebrevsrätten
� En introduktion
   
 
Författare:Munukka Jori , Rosqvist Erik
Titel:Skuldebrevsrätten � En introduktion
Utgivningsår:2016
Omfång:186 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139207252
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 296 SEK exkl. moms

 

"Skuldebrevsrätten. En introduktion" är en lärobok i skuldebrevsrätt. Den är framför allt avsedd för studenter som antingen läser handelsrätt, ekonomi eller en introduktionskurs i juridik. I boken behandlas centrala fordringsrättsliga problem med särskilt fokus på skuldebrevslagens bestämmelser. Även annan lagstiftning med en nära koppling till skuldebrevslagen behandlas, exempelvis räntelagen, preskriptionslagen och konsumentkreditlagen.
 
  © 2017 Jure AB