Skatteprocessen
   
 
Författare:Almgren Karin , Leidhammar Börje
Titel:Skatteprocessen
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:254 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019787
Serie:Skattebiblioteket
Ämnesord:Skatterätt , Processrätt

SLUT på förlag

 

Handboken Skatteprocessen tar upp centrala frågeställningar som kan uppkomma under förfarandet i Skatteverket och i en skatteprocess i domstol. Boken behandlar huvudsakligen skatteförfarandelagen men även förfarandena för skatter som inte omfattas av den lagen.
Den nya lagstiftningen har inneburit att denna andra upplaga av boken i stora stycken har arbetats om. Liksom tidigare innehåller den rikliga referenser till väsentligt källmaterial inom området.

Handboken vänder sig till praktiskt verksamma jurister och andra som kommer i kontakt med skatteprocessen. Boken är också skriven för undervisningsändamål vid högskolor och universitet.
 
  © 2017 Jure AB