Rättegång I
� första häftet
   
 
Författare:Ekelöf Per Olof , Edelstam Henrik , Heuman Lars , Pauli Mikael
Titel:Rättegång I � första häftet
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:276 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139207559
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 15
Ämnesord:Processrätt

Pris: 343 SEK exkl. moms

 

Behandlar rättegångsbalkens nio första kapitel som bl.a. innehåller regler om domstolarna, domare, offentlighet, protokoll, åklagare, advokater samt processuella påföljder och tvångsmedel. Vidare ges en inledning till framställningen i samtliga delar 1–V av Rättegång, som behandlar den svenska civil- och straffprocessen. I denna inledning redogörs för de processuella grundbegreppen, allmänna processprinciper samt problem rörande tillämpningen av processuella stadganden.
 
  © 2017 Jure AB