Ägarna och makten i Sveriges börsföretag 2015
� Owners and Power in Swedens Listed Companies
   
 
Författare:Sundqvist Sven-Ivan
Titel:Ägarna och makten i Sveriges börsföretag 2015 � Owners and Power in Swedens Listed Companies
Utgivningsår:2015
Omfång:289 sid.
Förlag:SIS Ägarservice AB
ISBN:9789176114360
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 207 SEK exkl. moms

 

I boken publiceras de 25 röstmässigt största ägarna i Sveriges börsföretag.
 
  © 2017 Jure AB