NJA II 2015
� Inbunden årsvolym
   
 
Titel:NJA II 2015 � Inbunden årsvolym
Utgivningsår:2016
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019466
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Nytt juridiskt arkiv Avd. II Tidskrift för lagstiftning m.m.
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 2856 SEK exkl. moms

 

I NJA II publiceras förarbeten till lagstiftning inom civilrätten, straffrätten och processrätten. Varje årgång redovisar förarbeten till ett urval av kalenderårets lagar.

Förarbeten till central lagstiftning behandlas utförligt av utgivaren justitierådet Lars Dahllöf. Även förarbeten till andra viktiga lagar tas upp i notiser.
 
  © 2017 Jure AB