Tvistemålsprocessen I
� En handledning för förberedelsen
   
 
Författare:Brolin Thore , Widebeck Magnus , Rehnström Åke , Gleiss Wilborg Fanny
Titel:Tvistemålsprocessen I � En handledning för förberedelsen
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:242 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139206187
Ämnesord:Processrätt

Pris: 409 SEK exkl. moms

 

TVISTEMÅLSPROCESSEN I. En handledning för förberedelsen går i detalj igenom förberedelsen från ansökan om stämning till huvudförhandling. Här finns praktiska synpunkter på de regler som styr domstolens och parternas agerande under denna fas av processen.

Tvistemålsprocessen I innehåller ett flertal belysande exempel och återger i stor utsträckning innehållet i förarbetena. Boken är oumbärlig för alla som kommer i kontakt med tvistemålsprocesser i egenskap av part, ombud eller domare.

Tvistemålsprocessen I kompletteras av Tvistemålsprocessen II. En handledning för huvudförhandlingen, av samma författare.
 
  © 2017 Jure AB