Tvistemålsprocessen II
� En handledning för huvudförhandlingen
   
 
Författare:Brolin Thore , Widebeck Magnus , Rehnström Åke , Gleiss Wilborg Fanny
Titel:Tvistemålsprocessen II � En handledning för huvudförhandlingen
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:122 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139206194
Ämnesord:Processrätt

Pris: 258 SEK exkl. moms

 

TVISTEMÅLSPROCESSEN II. En handledningen för huvudförhandlingen går i detalj igenom huvudförhandlingen från planering av förhandlingen till meddelande av dom. Här finns praktiska synpunkter på de regler som styr domstolens och parternas agerande under denna fas av processen samt reglerna om rättegångskostnader.

Tvistemålsprocessen II innehåller ett flertal belysande exempel och återger i stor utsträckning innehållet i förarbetena. Den är oumbärlig för alla som kommer i kontakt med tvistemålsprocesser i egenskap av part, ombud eller domare.

Tvistemålsprocessen II kompletteras av Tvistemålsprocessen I. En handledning för förberedelsen, av samma författare.
 
  © 2017 Jure AB