Internrevision
� en introduktion
   
 
Författare:Arwinge Olof
Titel:Internrevision � en introduktion
Utgivningsår:2016
Omfång:382 sid.
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152338292
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 377 SEK exkl. moms

 

Internrevision utvärderar och förbättrar styrning, riskhantering och kontroll i företag och organisationer. Verksamheten skapar värde åt företag och organisationer genom att ge en försäkran till styrelsen och ledningen om huruvida risker hanteras på ett effektivt sätt.

Under senare år har internrevision fått allt större uppmärksamhet där dess betydelse för kvalitet i styrningen av företag och organisationer betonas.
 
  © 2017 Jure AB