Prop. 2016/17:2 Höständringsbudget för 2016
   
 
Titel:Prop. 2016/17:2 Höständringsbudget för 2016
Utgivningsår:2016
Omfång:34 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617002
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:2
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2016.
 
  © 2017 Jure AB