Prop.2016/17:14 Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen
   
 
Titel:Prop.2016/17:14 Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen
Utgivningsår:2016
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617014
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:14
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det införs en ny definition av begreppet
fastighet i mervärdesskattelagen. Förslaget innebär också att begreppet
verksamhetstillbehör i lagen slopas. Som en följd föreslås även ändringar i reglerna om undantag och skatteplikt på fastighetsområdet och om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Slutligen föreslås en justering av reglerna om tillhandahållanden som ingår i upplåtelsen av nyttjanderätt till fastigheter.

Ändringarna görs med anledning av att en unionsrättslig definition av
fast egendom träder i kraft den 1 januari 2017. Syftet är att uppnå en mer enhetlig tillämpning av mervärdesskatt på fastighetsområdet och därmed förenkla mervärdesskattehanteringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB