Hyresmanual
   
 
Författare:Ask Bengt , Dicksen Dennis
Titel:Hyresmanual
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:351 sid.
Förlag:Limhamnsgruppen
ISBN:9789186325138
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

Pris: 732 SEK exkl. moms

 

Hyresmanualen är ett uppskattat verktyg bland jurister och andra som hanterar hyresavtal och hyresrättsliga frågor. I och med denna, den åttonde, upplagan ges manualen ut i bokform (351 sidor) för att ytterligare underlätta användningen och läsningen. Den fungerar som uppslagsverk för att snabbt ge en uppfattning om de olika delarna i hyreslagstiftningen men också med kommentarer och beskrivningar av mer praktisk karaktär.

Manualen innehåller också ett omfattande rättsfallsregister över många av de mest centrala rättsfallen inom hyresrätten.

Åttonde upplagan är uppdaterad per den 1 juni 2016.
 
  © 2017 Jure AB