Enkelte transaktioner
� Aftaleretten III
   
 
Författare:Andersen Mads Bryde
Titel:Enkelte transaktioner � Aftaleretten III
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:550 sid.
Förlag:Gjellerup
ISBN:9788713050680
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 688 SEK exkl. moms

 

Nu foreligger en revideret og udbygget 3. udgave af professor Mads Bryde Andersens bog Enkelte transaktioner – tredje del af trebindsværket Aftaleretten. Bogens forrige udgave udkom i 2011, og fremstillingen er siden da ført ajour, så den tager højde for den seneste retsudvikling, aftalepraksis og teori. Bl.a. omtales industriens seneste standardaftaler, ny it-aftalepraksis og ny lovgivning om bl.a. ansættelsesklausuler, kaution og erhvervsobligationer.

Bogen er systematiseret sådan, at den først behandler de aftaler, der indgås i forbindelse med virksomhedens etablering, herunder aftaler om interessentskaber, joint ventures og om virksomhedsoverdragelser. Dernæst behandles aftaleforhold vedrørende virksomhedens finansiering, herunder om leasing, factoring og finansiering ved erklæringer. Herefter gennemgås aftaler om arbejdsopdrag, produktion, afsætning og informationshåndtering.

Bogen er forsynet med omfattende registre og ordforklaringer. Den benyttes bl.a. i undervisningen på Københavns Universitet, men kan med sin pædagogiske opbygning også anvendes af praktikere uden juridisk baggrund.
 
  © 2017 Jure AB