Insiderhandboken
   
 
Författare:Bengtsson Jan
Titel:Insiderhandboken
Utgivningsår:2001
Omfång:113 sid.
Förlag:Ernst & Young
ISBN:9187178907
Serie:Ernst & Youngs skriftserie nr. 48
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Denna skrift är tänkt att utgöra en handbok främst för de som genom arbetet kommer i kontakt med insiderfrågor. Insiderlagstiftningen är svår att sätta sig in i och leder i många fall till frågor i det praktiska arbetet. Inte desto mindre är den av vikt för de som berörs av lagstiftningen. Detta gäller i första hand de som kommer i kontakt med insiderinformation och som därmed drabbas av förbudet mot handel med insiderinformation. En annan viktig grupp är de som arbetar i aktiemarknadsbolag. Slutligen kan nämnas de särskilda bestämmelser som gäller för dem som är verksamma i värdepappersinstitut, börser och auktoriserade marknadsplatser.

I boken behandlas närmare handelsförbudet, förbudet att röja insiderinformation, anmälningsskyldigheten, aktiemarknadsbolagens skyldigheter, förbudet mot korttidshandel och övrig anmälningsskyldighet.

Jan Bengtsson är verksam som affärsjurist inom Ernst & Young Law.
 
  © 2017 Jure AB