Retslægerådet & domstolene
� erstatning for personskade
   
 
Författare:Söndergaard Synne
Titel:Retslægerådet & domstolene � erstatning for personskade
Utgivningsår:2015
Omfång:352 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788792598363
Produkttyp:Inbunden
Serie:Ex tuto
Ämnesord:Processrätt , Försäkringsrätt , Utländsk rätt

Pris: 616 SEK exkl. moms

 

Bogen analyserer domstolenes anvendelse af Retslægerådet i sager om erstatning for personskade, herunder de væsentligste punkter i den juridiske og lægefaglige vurdering af årsagssammenhæng.

Udover en grundlæggende introduktion til Retslægerådet historik og opgaver, behandles samspillet mellem Retsplejelovens regler og rådets vejledning i den formelle behandling af sager ved domstolene. Bogen indeholder både komparative analyser og retspolitiske overvejelser.
 
  © 2017 Jure AB