Festskrift i anledning af 50 års jubilaet for Dansk Skattevidenskableig Forening
� Den evige udfordring – omgåelse og misbrug i skatteretten
   
 
Titel:Festskrift i anledning af 50 års jubilaet for Dansk Skattevidenskableig Forening � Den evige udfordring – omgåelse og misbrug i skatteretten
Utgivningsår:2015
Omfång:317 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788792598400
Produkttyp:Inbunden
Serie:Ex tuto
Ämnesord:Festskrifter , Skatterätt , Utländsk rätt

Pris: 616 SEK exkl. moms

 

Dette jubilæumsskrift er udgivet i anledning af 50-året for stiftelsen af Dansk Skattevidenskabelig Forening. Jubilæet blev markeret i maj 2015 med en stor konference under temaet “omgåelse og misbrug” i skatteretten. Bogen indeholder bl.a. bidrag fra konferencen og bidragyderne omfatter skatteministeren, teoretikere fra danske og udenlandske læreanstalter, rådgivere og ansatte i skatteadministrationen.

INDHOLD:
- Hans Severin Hansen: Forord
K- arsten Lauritzen: Ret og rimelighed i skattesystemet
- Jane Bolander & Peter Koerver Schmidt: Retssikkerhed og omgåelse i skatteretten – den evige diskussion om forudberegnelighed contra bekæmpelse af misbrug
- Dennis Ramsdahl Jensen: Misbrugsprincippet – djævlen i skyggerne
- Robert Påhlsson: Kringgåendefrågan i svensk inkomstskatterätt
- Jan Pedersen: Omgåelse og misbrug i skatteretten – før, nu og i fremtiden
- Aage Michelsen: Misbrug og omgåelse i dansk indkomstskatteret – oversigt over retsudviklingen og bud på den fremtidige udvikling
- Lars Loftager Jørgensen: Omgåelse, misbrug og svig på momsområdet i et nationalt perspektiv
- Jacob Ravn: Erhvervslivets perspektiv på omgåelse, herunder diskussionen om fair beskatning
- Lida Hulgaard: Hvis skatteyderen har ret, så får han ret – to højesteretsdomme om kunstneres erhverv
- Anders Nørgaard Laursen: Skattebasens integritet – om misbrug og den afbalancerede fordeling af beskatningsretten
- Jakob Bundgaard: Internationale omgåelses- og misbrugsklausuler i national skatteret – om den EU-retlige GAAR og OECDs Principal Purpose Test som bestanddele af dansk skatteret
- Jens Wittendorff: Misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomster
 
  © 2017 Jure AB