Att publicera
� Etik och juridik för journalister och publicister
   
 
Författare:Funcke Nils
Titel:Att publicera � Etik och juridik för journalister och publicister
Utgivningsår:2016
Omfång:502 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144109725
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 420 SEK exkl. moms

 

Att offentliggöra yttranden som inte går över lagens gränser och som håller sig inom det etiskt försvarbara kräver kunskap och omdöme. Det gäller alla som använder sin yttrandefrihet, oavsett om det sker professionellt eller har karaktären av fritidsverksamhet.

I Att publicera ges en djupgående beskrivning av de juridiska och etiska frågor och överväganden som uppstår vid insamling av uppgifter och publicering i massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Boken tar bland annat upp grundläggande fri- och rättigheter, anskaffning, publicitet och ansvar, moral och etik samt upphovsrättsliga frågor. Lagar och etiska regelverk gås igenom och med avstamp i konkreta exempel beskriver författaren hur de tillämpas.

Boken sätter in yttrandefriheten och regleringen av den i sitt historiska sammanhang. Att publicera vänder sig inte enbart till de professionellt verksamma utan är också en allmänbildande bok om yttrandefrihetens framväxt och betydelse.
 
  © 2017 Jure AB