Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen
   
 
Titel:Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen
Utgivningsår:2016
Omfång:576 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788792598462
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Festskrifter , Utländsk rätt

Pris: 842 SEK exkl. moms

 

Studierne i dette festskrift er tilegnet professor Peter Møgelvang-Hansen i forbindelse med hans udnævnelse til professor emeritus ved Juridisk Institut på Copenhagen Business School af kollegaer og venner.

Indholdsfortegnelse:

Forord 11

Kontraktfrihed og kreditaftalelov 13
Professor, lic.jur. Lennart Lynge Andersen

Deleøkonomi og skat 29
Professor, ph.d. Jane Bolander, Copenhagen Business School

Umiddelbare fogedforretninger i konkurs 39
Professor, ph.d. Lasse Højlund Christensen, Aarhus Universitet

Spin eller fair snak – når fødevarer taler 51
Lektor, ph.d. Jesper Clement, lektor, MA Henrik Selsøe Sørensen, & lektor, ph.d. Viktor Smith, Copenhagen Business School

Juridisk argumentation og retsanvendelse 61
Fhv. højesteretspræsident, professor, dr.merc.h.c. Børge Dahl

Erstatning ved konkurrenceretlige skader – Umbrella Pricing 79
Professor emiritus, dr.jur. Jens Fejø, Copenhagen Business School

Udgifter til vedligeholdelse af drænledninger 95
Landsdommer, lic.jur. Henrik Gam, Østre Landsret

Da selskabsretten blev udskilt fra kontraktretten 109
Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Copenhagen Business School

Specific Performance in Danish Contract Law: Legal Analysis and Law & Economics 123
Professor, PhD René Franz Henschel, University of Aarhus

The Unbearable Heaviness of Legal Texts 141
Professor Ewoud Hondius, University of Utrecht

Advokaten – en retlig konstruktion under forandring 149
Lektor, ph.d. Inger Høedt-Rasmussen, Københavns Universitet, partner i Legal Human Academy

“Advertorials” – hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? 167
Professor, ph.d. Søren Sandfeld Jakobsen, Aalborg Universitet

Digitale formidlingsplatforme: Disruption af forbrugerretsparadigmet? 185
Lektor, ph.d. Marie Jull Sørensen, Aalborg Universitet

Who Should Take Responsibility for the Consumer Protection? 209
Associate Professor, PhD Tanja Jørgensen, Aarhus University

Finansieringsretlige aspekter af pengeinstitutters sekuritisering 233
Lektor, dr.jur. Lars Hedegaard Kristensen, Aarhus Universitet

Garantier i forbrukerkjøp – et gjensyn etter tredve år! 257
Professor emeritus, dr. juris Kai Krüger, Bergen

When Should Knock-for-Knock Clauses Be Valid? 273
Professor, PhD Henrik Lando, Copenhagen Business School, & cand.merc.jur. Jannick Kofoed Mortensen, Horten

Kreditorforfølgning i I/S og K/S – Fra hus og hjem med fynd og klem (eller er der en lem)? 295
Lektor, ph.d. Troels Michael Lilja, Copenhagen Business School

Visse aspekter af sameje i henholdsvis dansk og svensk ret 315
Lektor, jur.dr Patrik Lindskoug, Copenhagen Business School

Predicting Exemptions and Hardship in CISG Context 333
Professor Emeritus Joseph Lookofsky, University of Copenhagen

Andelsboligbogen – beskyttelse og ekstinktion 347
Professor, ph.d. Lars Henrik Gam Madsen, Aarhus Universitet

Kinas nye varemærkelovgivning 363
Professor, ph.d. Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet, & cand.jur. Kristina Sae-Jew Kyndesen, Spillemyndigheden

The Hague Judgments Project 373
Professor, Head of Department Peter Arnt Nielsen, Copenhagen Business School

Statsligt erstatningsansvar for Højesterets fejlfortolkning af EU-retten 387
Professor, dr.jur. Ruth Nielsen, Copenhagen Business School

Om fremtidsfuldmagter 399
Professor, lic.jur. Hans Viggo Godsk Pedersen, Syddansk Universitet

Krav om at “godtgøre eller sandsynliggøre” i den civile retspleje 415
Lektor, ph.d. Clement Salung Petersen, Københavns Universitet

Gældssanering – fra akkordklon til selvstændigt retsinstitut 429
Videnpartner Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun advokatfirma

Det markedsretlige persongalleri 439
Professor, dr.jur Thomas Riis, Københavns Universitet, & lektor, ph.d. Jan Trzaskowski, Copenhagen Business School

Lægemiddelreklamer – reguleringer og håndhævelsesmyndigheder 471
Advokat, ph.d. Bjørn von Ryberg, ABSALON advokat A/S

Den digitale økonomi som skatteretlig udfordring 489
Adjunkt, ph.d. Peter Koerver Schmidt, Copenhagen Business School

Erstatningssøgsmål efter ophør af kontrakt som følge af overtrædelser af EU’s udbudsregler 509
Professor, ph.d. Steen Treumer, Københavns Universitet

Optimizing Public Private Partnership Through Legal and Governmental Initiatives 523
Professor, PhD Christina D. Tvarnø, Copenhagen Business School

Subleasing – med fokus på udfordrende rettigheder 547
Professor, ph.d. Anders Ørgaard, Aalborg Universitet, advokat hos Delacour

Pakkerejsedirektivets krav om et almindeligt, forståeligt, tydeligt, klart og letlæseligt sprog 557
Professor, ph.d. Kim Østergaard, Syddansk Universitet

Bibliografi 571
 
  © 2017 Jure AB