Artikelsamling 2016
   
 
Titel:Artikelsamling 2016
Utgivningsår:2016
Omfång:252 sid.
Förlag:Svensk IdrottsJuridisk Förening
ISBN:9789187745980
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Idrottsjuridisk skriftserie nr. 21
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 393 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

ordföranden och
redaktionen har ordet

styrelse m.m.

Afram, Malki och
Svensson, Daniel
• Doping within the criminal scope
or the legality of banning dopingrelated
activities
Doktorand i immaterialrätt
Linköpings universitet respektive
advokat Althin Advokatbyrå

Afram, Malki
• Brexit and the impact on
organised sports within the EU
agrell, joachim och

Lystedt Edin, Josephine
• Mervärdesskatt vid uthyrning av
idrottsanläggning
Auktoriserad skatterådgivare
respektive skattejurist Deloitte AB
(Stockholm)

Cavaliero, Marc och
Morris, Kimberly
• Third-party Influence and Third-party
Ownership – a regulatory approach
Head of Disciplinary and Regulatory in
FIFA:s Division for Legal Affairs (Zürich)

Claesson, Johan
• Idrottsrelaterade rättsfall
– skatterätt (VII)
Integrity Officer Riksidrottsförbundet
(Uppsala)

Eltell, Tobias
• Alkoholmarknadsföring och
idrott – två oförenliga intressen?
Förbundsjurist Sveriges Annonsörer
(Stockholm)
forssblad, ask och

Tovedal Böö, Niklas
• Social adekvans – hur appliceras
straffrätten i idrottssammanhang?
Gymnasiestudenter (Nyköping)

Hübinette, Anders
• CAS och nebulisatorn
– en norsk skidstjärnas astmaoch
tolkningsproblem
Förbundsjurist Svenska Fotbollför -
bundet, ledamot i RF:s Stadge -
kommitté och RF:s Etik- och juridik -
råd, sekreterare i Riksidrotts nämnden
och ledamot UEFA Anti-Doping Panel
(Bromma)

Johansson, Dick d.
• Judo – mer än sport
– disciplin på alla nivåer
F.d. rådman, ordförande i Svenska
Judoförbundets Domarutskott (Varberg)

Lindholm, Johan
• Pechstein: från Lausanne till
Strasbourg
Juris doktor Umeå universitet

Malmsten, Krister
• Artiklar i Idrottsjuridiska Föreningens
skriftserie 1996–2016
Biträdande generalsekreterare Svenska
Fotbollförbundet, ordförande Riks -
idrottsnämnden, ledamot UEFA Legal
Committee och FIFA Disciplinary
Committee (Järfälla)

Möller, Karl Ole
• Friidrottaren Abeba Aregawi och
hennes dopingärende – några
praktiska reflektioner
Advokat Advokatfirman NORDIA
(Stockholm)

Pallin, Christer
• Lagkassan – vem äger den?
Chefsjurist Riksidrottsförbundet och
sekreterare i Riksidrottsstyrelsen (Farsta)

Rekke, Fredrik
• Supportertumult i Kiruna 1965
Häradshövding i (dåvarande)
Jukkasjärvi och Karesuando tingslags
häradsrätt

Rosqvist, Sven
• Money for nothing?
Chefsjurist Arbetsgivaralliansen
(Stockholm)

Stridsberg, Christine
• Från isen till rättssalen – en analys
av förutsättningarna för och
konsekvenserna av straffrättsligt
ansvar för ishockeyspelare
Hovrättsfiskalsaspirant (Stockholm)

Sydberg, Jon
• Den sjukskrivne elitidrottsutövaren
– ett (o)problematiskt scenario?
Jur. kand. (Umeå)

Wramner, Jonas
• Är fotbollstränarens rättsliga skydd
undermåligt? En utredning av fotbollstränarens
rättsliga ställning med
inriktning mot arbetsrättens område
Jur. kand. (Lund)

Ågren, Bengt
• Hur blev tips på idrott legalt
i Sverige?
F.d. rektor, hedersledamot Svenska
Fotbollförbundet (Upplands Väsby)

Systerföreningar i Norden
 
  © 2017 Jure AB