Notariebrottmål
   
 
Författare:Holmgård Lars
Titel:Notariebrottmål
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:258 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019763
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 383 SEK exkl. moms

 

Notarier vid tingsrätter handlägger vissa mål där påföljden är böter, så kallade notariebrottmål. Som notarie stöter man på praktiska problem och kan känna sig osäker på hur man bör agera i olika situationer.

Notariebrottmål är den första praktiska handboken som
ger svar på många av notariens frågor. Boken ger vägledning och råd vid handläggningen av notariebrottmål och behandlar bland annat frågor som när mål kan avgöras trots att den tilltalade inte kommer till förhandlingen, när polisens rapport kan läggas till grund för prövningen utan att polisen hörs som vittne och vad man gör när ett vittne vill höras på telefon.

I denna andra upplaga har arbetats in ny lagstiftning, t.ex. om bevisupptagning vid inställd huvudförhandling och om översättning. Vidare har nya rättsfall kommenterats.

Notariebrottmål vänder sig till dem som handlägger
notariebrottmål i domstolen och till yngre åklagare. Även mer erfarna jurister kommer att ha utbyte av boken.
 
  © 2017 Jure AB