Kommersiell hyresrätt
   
 
Författare:Victorin Anders , Badur Assur , Flodin Jonny , Hager Richard
Titel:Kommersiell hyresrätt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:292 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139115472
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 667 SEK exkl. moms

 

Kommersiell hyresrätt behandlar de viktigaste frågorna om lokalhyra. Boken vänder sig till hyresgäster och hyresvärdar samt till praktiserande jurister som har intresse av hyresfrågor. Den avser att vara praktisk också i den meningen att den ger en fyllig diskussion av besvärliga frågor, t.ex. reglerna om besittningsskydd och skadestånd i lokalhyresförhållanden. Vidare behandlas vissa speciella företeelser inom området, t.ex. fastighetsleasing och hyra samt lokaler som kreditobjekt.

I denna fjärde upplaga har innehållet förts á jour till hösten 2016. Vissa frågor har under senare år fått ökad aktualitet och diskussionen har fördjupats i dessa. Här kan särskilt nämnas frågor om ersättning vid obefogad uppsägning och besittningsskyddet vid kombinerade avtal.
 
  © 2017 Jure AB