Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens
� upphovsrätt - patent - mönster - varumärken - namn - firma - otillbörlig konkurrens
   
 
Författare:Bernitz Ulf , Pehrson Lars , Rosén Jan , Sandgren Claes
Titel:Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens � upphovsrätt - patent - mönster - varumärken - namn - firma - otillbörlig konkurrens
Upplaga:14 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:502 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236639
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt

Pris: 575 SEK exkl. moms

 

Immaterialrätt ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983.

Fjortonde upplagan speglar immaterialrättens starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Kapitlet om upphovsrätten har arbetats om. Framställningen har genomgående överarbetats med hänsyn till den snabba utvecklingen och de många nyheterna i europeisk och svensk lagstiftning och rättspraxis.

Boken behandlar bl.a.
– upphovsrätten – skyddet för författare, konstnärer, kompositörer, artister, fotografer m.fl.
– patenträtten – skyddet för uppfinningar
– mönsterrätten – skyddet för formgivning
– känneteckensrätten – skyddet för varumärken, förpackningar, näringsidkares firma, personnamn, titlar på verk, domännamn m.m.
– otillbörlig konkurrens – reglerna om företagshemligheter, vilseledande efterbildning, renommésnyltning, licensavtal, konkurrensklausuler m.m.

Immaterialrätt fokuserar i första hand på de immateriella rättigheternas utformning, faktiska funktion och tillämpning i praxis. Boken används som lärobok i juristutbildningen och vänder sig också till jurister, patentombud, kulturadministratörer, marknadskommunikatörer och andra som har kontakt med ämnesområdet eller någon av dess delar.

Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet.
Lars Pehrson är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Jan Rosén är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Claes Sandgren är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Immaterialrätt har utarbetats inom ramen för verksamheten vid Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt och Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB