FAR Insolvensvolymen 2017
   
 
Titel:FAR Insolvensvolymen 2017
Utgivningsår:2017
Omfång:768 sid.
Förlag:FAR Akademi
ISBN:9789187387845
Typ av verk:Författningssamling
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

SLUT på förlag

 

Insolvensvolymen innehåller reglerna som används när någon inte betalar sina skulder, såväl svenska lagar, förordningar och föreskrifter som EU-regler. Boken lämpar sig för alla som vill veta tillvägagångssättet vid konkurs, företagsrekonstruktion och indrivning m.m.

Nyheter i denna upplaga:

- Ny skuldsaneringslag med något lättare krav för den vars skulder ska saneras
- Ny särskild lag för skuldsanering för företagare med strängare krav, men kortare saneringstid om tre år
- EUs insolvensförordning som träder i kraft den 26 juni

Innehåll:

- Ett helt nytt kapitel om resolution. Genom de nya reglerna införs bland annat ett ramverk för resolution av kreditinstitut och värdepappersbolag. De nya bestämmelserna genomför EUs krishanteringsdirektiv
- En ny lag om internationella säkerhetsrätter i lösa saker
- EU:s nya insolvensförordning som ska börja -tillämpas från och med den 26 juni 2017
- Omfattande ändringar i föreningslagarna
- Lagen om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens gäller nu även för värdepappersföretag

Insolvensvolymen passar för ekonomiavdelningar, indrivningsföretag, konkursförvaltare eller för dig som på annat sätt kommer i kontakt med insolvensfrågor. Reglerna är alltid aktuella för företag som ägnar sig åt fakturahantering och fakturering.
 
  © 2017 Jure AB