Festskrift till Karsten Åström
   
 
Titel:Festskrift till Karsten Åström
Utgivningsår:2016
Omfång:593 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154405695
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter

Pris: 398 SEK exkl. moms

 

Festskriften tillägnas Karsten Åström med anledning av att han fyller 68 år och därmed avgår från professuren i rättssociologi vid Lunds universitet. Karsten Åström föddes 1948 i Malmö och disputerade vid den Juridiska fakulteten i Lund 1988. Sedan 1997 är Karsten professor i rättssociologi vid Lunds universitet och han är även verksam som gästprofessor vid Linköpings universitet där han koordinerar den välfärdsrättsliga forskningen. Det är särskilt roligt att ge ut en festskrift som tillägnas en svensk rättssociolog. Detta har endast hänt en gång tidigare, då professorn och f.d. rektorn vid Lunds universitet Per Stjernquist (som även var ledamot i betygsnämnden när Karsten disputerade) 1978 tillägnades en festskrift utgiven av Juristförlaget i Lund. Även denna festskrift ges ut på Juristförlaget i Lund, efter ett mycket gott samarbete med förlaget, och det är således i någon mening härmed en cirkel som sluts. Festskriften har erhållit ett generöst bidrag från Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Vi vill slutligen framföra ett varmt tack till alla författare som bidragit med texter som möjliggjort att festskriften blivit en spännande, generös och stimulerande bok till Karstens ära.

Redaktör och utgivare: Karl Dahlstrand

Innehåll:

Kristian Andenæs, professor emeritus och Knut Papendorf, professor emeritus Institutt for kriminologi og retts- sociologi vid Oslo universitet

- Rettens begrensninger – Eksempelet klage mot forvaltningen

Matthias Baier, docent vid Lunds universitet:
- Parallella normbildningsprocesser – det normala?

Reza Banakar, professor vid Lunds universitet
- Law, Policy and Social Control amidst Flux

Peter Bergwall, doktorand vid Lunds universitet
- Tracing Critical Realism in the Work of Åström

Jan Bröchner, professor vid Chalmers tekniska högskola
- Rättskipningen är byggande

Roger Cotterrell, professor vid Queen Mary, Londons universitet
- Law without a Soul? Legal Instrumentalism and 
Ultimate Values

Karl Dahlstrand, universitetslektor vid Lunds universitet

- Ära i ett rättssociologiskt perspektiv

Jørgen Dalberg-Larsen, professor emeritus vid Århus universitet

- Velfærdsret og velfærdsstat før og nu

Lennart Erlandsson, universitetslektor vid Kristianstads högskola och 
Bernard Johann Mulder, førsteamanuensis vid Oslo universitet

- Reella hänsyn i rättstillämpningen

Staffan Friberg, utredningschef vid Lomma kommun
- Samverkan och normbildning i myndighet och förvaltning

Eva Friis, universitetslektor vid Lunds universitet
- Den retoriska situationen i LVU-mål. Parternas förutsättningar för framgångsrik process i teori och praktik

Ole Hammerslev, professor vid Syddansk universitet
- ”How to get to Denmark?” Udkast till et studie af genesen
af det retlige felt i Danmark

Lina Wedin Hansson, forskare vid Lunds universitet
- Law as Signal. Reflections on Sustainable Construction
 Regulation in Sweden

Håkan Hydén, professor emeritus vid Lunds universitet
- Rättsvetenskapens undersökningsobjekt. Något om
relationen mellan rätt och ekonomi

Susanna Johansson, universitetslektor vid Lunds universitet
- Var finns välfärdsrätten i dag? Reflektioner kring
en transnationalisering

Lucas P. Konzen, forskare vid universitetet i Rio Grande do Sul
- The Functional Transformation of Common Use 
Property

Stefan Larsson, docent vid Lunds universitet
 och Lars Emmelin, professor vid Blekinge tekniska högskola

- Rätten i den fysiska planeringen: Tre teoretiska
perspektiv

Claes Lernestedt, professor vid Stockholms universitet
- Är vi alla funktionärer? Om straffrättslig kosmologi och
bland annat nödvärn, nöd och underlåtenhet att
bistå nödställd

Staffan Lindberg, professor emeritus vid Lunds universitet
- Med sinne för rättvisa. Parallella normsystem och den 
upp- och nervända världen

Thomas Mathiesen, professor emeritus vid Oslo universitet

- Huset med det rare i

Matti Mikkola, professor vid Helsingsfors universitet

- Minimistandarder för social trygghet i Europa

Ida Nafstad, forskare vid Lunds universitet
- Criminal Justice in a Partitioned West-Bank. Impacts 
of the Oslo Accords Seen from the Perspective of 
Palestinian Judges and Police Officers

Isabel Schoultz, forskare vid Lunds universitet

- Möjligheten att utkräva ansvar genom Europadomstolen

Eva Schömer, docent vid Lunds universitet
- Limits of Legal Research Methology. Floor, Ceiling and
 Walls of Glass – Everyday Life of Ethnical Discrimination
 In Sweden

Eva-Maria Svensson, professor vid Göteborgs universitet

- Everyday Life Reflections

Kerstin Svensson, professor vid Lunds universitet

- Tryggheten, samhället och professionerna

Lupita Svensson, universitetslektor vid Lunds universitet och 
Måns Svensson, docent vid Lunds universitet

- Children in Need – Who is Responsible?

Hans Swärd, professor vid Lunds universitet
- EU-medborgare i juridikens och välfärdens
ingenmansland

Per Ole Träskman, professor emeritus vid Lunds universitet
- Vad är en våldtäkt

Rustamjon Urinboyev, forskare vid Lunds universitet
- Informal Welfare and Everyday Acts of Resistance to the State
in Post-soviet Central Asia. An Ethographical Study of Mahalla 
Institutions in Rural Fergana, Uzbekistan

Ana Maria Vargas, forskare vid Lunds universitets
- Legal Empowerment of Informal Workers Formalizing Street 
Vending as a Tool for Poverty Reduction

Per Wickenberg, professor emeritus vid Lunds universitet

- Normbildning på insidan av en domstol

Dennis Töllborg, professor vid Göteborgs universitet

- Efterord: Den viktigaste frågan
 
  © 2017 Jure AB