Kunskapsbaserad marknadsföring
   
 
Författare:Caesarius Leon , Hohenthal Jukka
Titel:Kunskapsbaserad marknadsföring
Utgivningsår:2016
Omfång:280 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144094243
Ämnesord:Marknadsföring

Pris: 518 SEK exkl. moms

 

I denna bok ligger fokus på hur den förändrade informationsteknologin påverkar sättet och möjligheterna att bedriva marknadsföring.

Kunskapsbaserad marknadsföring handlar om att utnyttja ny digital teknologi och de möjligheter som digitaliseringen av vår vardag, av företagets verksamhet och av samhället i stort för med sig. Företag kan i dag i större grad fatta beslut som bygger på fakta och kunskap om sina kunder, snarare än bara på antaganden och intuition.

Den nya kunskapsbaserade marknadsföringen skapar förutsättningar att fördela resurser, prognostisera och tillfredsställa kundbehov med ökad precision. Men den är också förknippad med utmaningar: processen att omvandla data till kunskap är lång och komplex.

Författarna ger i boken en bakgrund till utvecklingen från traditionell till kunskapsbaserad marknadsföring och beskriver ett antal mekanismer som krävs för att man som företag framgångsrikt ska kunna arbeta med kunskapsbaserad marknadsföring.
 
  © 2017 Jure AB