Företagsekonomi för jurister
� Redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering
   
 
Författare:Bjuvberg Jan
Titel:Företagsekonomi för jurister � Redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:251 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144116853
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 346 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas redovisningsfrågor ur ett juridiskt perspektiv. Syftet är att göra redovisningsrätten och redovisningsämnet generellt mer tillgängligt för jurister som kommer i kontakt med redovisningsfrågor såväl i det praktiska yrkeslivet som under utbildningen. Boken behandlar redovisning, med särskilt fokus på det redovisningsrättsliga normsystemets uppbyggnad, bokföringsskyldighet, löpande bokföring, årsredovisningens komponenter och upprättande av årsredovisning. Genomgången av redovisningsrätt kompletteras av ytterligare två företagsekonomiska ämnen, räkenskapsanalys och kalkylering, som är relevanta för den praktiskt verksamme juristen.

Framställningen är både teoretisk och praktisk. De teoretiska avsnitten består främst av en genomgång av balans- och resultaträkningens komponenter, medan de mer praktiskt orienterade avsnitten omfattar konteringsexempel, både avseende löpande bokföring och bokslutsarbetet.

Företagsekonomi för jurister vänder sig till juriststudenter och till praktiskt verksamma jurister som behöver en grundläggande introduktion till ämnet företagsekonomi.
 
  © 2017 Jure AB