Databasskydd
   
 
Författare:Axhamn Johan
Titel:Databasskydd
Anmärkning:Vid beställning gäller ca 1 veckas leveranstid.
Utgivningsår:2017
Omfång:404 sid.
Förlag:Stockholms universitet
ISBN:9789176495612
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:IT-rätt , Immaterialrätt

Pris: 259 SEK exkl. moms

 

Den digitala utvecklingen har ökat möjligheterna att samla in, lagra och tillgängliggöra material i databaser. Över tid har det framställts krav på att införa ett särskilt rättsligt skydd för de investeringar som krävs för att upprätta och driva databaser. Inom EU infördes vid mitten av 1990-talet ett sådant särskilt skydd genom EU-direktivet om rättsligt skydd för databaser. Direktivet harmoniserar det upphovsrättsliga skyddet för databaser och inför en ny rätt av sitt eget slag (sui generis) för att skydda investeringar i anskaffning, granskning och presentation av innehåll i databaser. Sui generis-rätten har i den juridiska litteraturen beskrivits som en av de mest komplexa immaterialrättigheterna. Utformningen av denna rätt har öppnat för skilda tolkningar och rättsosäkerhet.

Doktorsavhandlingen Databasskydd beskriver och analyserar det rättsliga skydd för databaser som ges av det upphovsrättsliga skyddet och sui generis-skyddet. Avhandlingen behandlar även alternativa skyddsformer som skydd mot illojal konkurrens. Framställningen är den mest genomgripande undersökningen om databasskydd som har genomförts i svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB