Svensk kod för bolagsstyrning
� En kommentar
   
 
Författare:Svernlöv Carl
Titel:Svensk kod för bolagsstyrning � En kommentar
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:244 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019633
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 906 SEK exkl. moms

 

Svensk kod för bolagsstyrning har tillämpats av de största börsbolagen sedan sommaren 2005. Här kommenteras koden punkt för punkt av författaren som sätter in regelverket i sitt aktiebolagsrättsliga sammanhang.

Den femte upplagan av detta verk är omarbetad och anpassad till den reviderade version av koden som gäller sedan 1 december 2016.
 
  © 2017 Jure AB