Introduktion till straffrätten
   
 
Författare:Wennberg Suzanne
Titel:Introduktion till straffrätten
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:116 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139208082
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 192 SEK exkl. moms

 

Introduktion till straffrätten är en lärobok som vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper i straffrätt. I denna bok ges en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten samt, i viss mån, straffprocessrätten.

Läsaren får stifta bekantskap med vissa straffrättsliga termer och begrepp samt introduceras i sättet att läsa och tolka lagbestämmelser i straffrätten.

I denna upplaga har lagändringar beaktats fram till den 1 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB