Prop. 2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott
   
 
Titel:Prop. 2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott
Utgivningsår:2017
Omfång:73 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617108
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:108
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag som innebär att straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott skärps. Förslagen innebär höjda minimistraff för brottstyperna grov misshandel, synnerligen grov misshandel, grovt olaga tvång, grovt olaga hot, grovt rån och grov utpressning. Vidare föreslås skärpningar av straffskalorna för brott mot lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB