Finlands civil- och handelsrätt
� En introduktion
   
 
Författare:Bärlund Johan , Nybergh Frey , Petrell Katarina
Titel:Finlands civil- och handelsrätt � En introduktion
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:501 sid.
Förlag:Talentum Fakta
ISBN:9789521429712
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Utländsk rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 894 SEK exkl. moms

 

Finlands civil- och handelsrätt behandlas privaträttens allmänna läror, person- och integritetsrätt, äganderätten och övriga sakrätter, fordringar, avtal, skadestånd, samfund och stiftelser, reglering av marknaden samt immaterialrätt. I fråga om dessa områden ger boken på ett allmänt plan en heltäckande bild av gällande rätt i Finland enligt rättsläget vid årsskiftet 2012/2013.
 
  © 2017 Jure AB