SOU 2017:7 Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål
� en bättre hantering av stora mål
   
 
Titel:SOU 2017:7 Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål � en bättre hantering av stora mål
Utgivningsår:2017
Omfång:215 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245583
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om processrätt och stora brottmål
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:7
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Har haft i uppdrag att analysera hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning skulle kunna moderniseras och effektiviseras med bevarade krav på rättssäkerhet.

För det första lämnas förslaget att reglerna om straffprocessens ramar bör utredas. Detta förslag berör reglerna om förundersökning och förberedelse av brottmål. Här innefattas bland annat överväganden om åtgärder som avser:

- åtals- och förundersökningsplikten,
- slutdelgivningen av förundersökning och
- säkerställandet att huvudförhandlingar kan genomföras i ett sammanhang.

För det andra föreslår utredningen att reglerna om vad som ska gälla för domstolens beslutsunderlag ses över. Här ingår frågan om:

- en utökad användning av dokumenterade förhör i domstolsprövningen och
- frågan om utökade skriftliga inslag vid domstolens prövning av brottmål.
 
  © 2017 Jure AB