Prop. 2016/17:123 Nya regler för europeiska småmål
   
 
Titel:Prop. 2016/17:123 Nya regler för europeiska småmål
Utgivningsår:2017
Omfång:57 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617123
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:123
Ämnesord:Processrätt , EU-rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår nya lagregler som ska komplettera den reviderade förordningen om det europeiska småmålsförfarandet. Förfarandet är ett alternativ till ordinarie förfaranden för handläggning av tvistemål och syftar till att effektivisera handläggningen och sänka kostnaderna i gränsöverskridande tvister om mindre värden.

EU-förordningen som förfarandet bygger på har reviderats för att förfarandet ska bli snabbare och enklare att använda sig av för konsumenter och företag. Bland annat har värdegränsen för målen höjts från 2 000 till 5 000 euro. Förfarandet är direkt tillämpligt i Sverige men kräver kompletterande svenska bestämmelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 14 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB